Sommes (finies)

Variable / constantes

 1. mise en facteur k = 0 n n k 2

 2. développer k = 0 n ( 2 k + 1 ) 2

Usuelles : pour tout n

 1. ajsuter la borne inférieure k = 0 n + 1 ( n + 1 k )

 2. une seule (...)n

  1. produit en puissance k = 0 n 2 k 3 2 k

  2. puissance en produit k = 0 n 3 2 k + 1

 3. produit en somme k = 0 n 3 2 k ( 2 k 3 k )

 4. réindexer k = 0 n ( k + 2 ) 3

 5. Coef binome k = 0 2 n ( 2 n k + 1 ) 2 2 k

  1. Ecriture factorielle k = n + 1 n ! ( n k ) 2 k ; k = 0 n k ( n k )

  2. Pascal HEC III 2005 Pb

Télescopiques (réindexer)

 1. u n + 1 u n : k = 0 n k x k k x k + 1

 2. décomposition de fraction k = 1 n 1 k ( k + 2 ) avec 1 k ( k + 2 ) = a k + b k + 2

Plusieurs formules

 1. découpage k = 0 2 n k n

 2. pair / impair :
  k = 0 k pair 2 n 3 k
  k = 0 2 n ( 2 n k ) et k = 0 2 n ( 1 ) k ( 2 n k ) et en déduire k = 0 k pair 2 n ( 2 n k ) et k = 0 k impair 2 n ( 2 n k )

Récurrence

Pour tout n : k = 0 n ( k + q q ) = ( n + q + 1 q + 1 )

Séries

 1. Usuelles k = 0 + k 2 k 3 2 k + 1 k !

 2. Somme partielle k = 1 + 1 k ( k + 1 )

 3. théorèmes de convergence

  1. factorisation k = 0 + k + 2 k 3 k

  2. absolue convergence k = 0 + k + ( 2 ) k 3 k

  3. série / intégrale fonction décroissante et positive : cv de 1 + 1 x ln ( x ) x en déduire cv de k = 1 + 1 k ln ( k )

Probabiltiés

 1. probabiltiés totales

 2. probabiltié de réunion

 3. espérance

Intégrales

 1. bornes variables : chasles k = 1 n k k + 1 1 t t

 2. contenu variable : linéarité k = 0 n 0 1 x k x

 3. Sommes doubles

  1. parenthèses i = 0 n j = 0 i x j

  2. Inversion i = 1 n j = i n ( j i )

 4. Inégalités : sur le contenu
  k = 2 n 1 k ( k 1 ) k = 1 n 1 k 2 1